La secció del Campus Nord d’aquest departament queda integrada al Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental des de l'octubre de 2015.

Les seccions del Campus Urgell, Campus de Terrassa, Campus de Manresa i Campus del Baix Llobregat d’aquest departament queden integradades al Departament de Matemàtiques des de l'octubre de 2015.

La sección del Campus Nord de este departamento queda integrada al Departamento de Ingenieria Civil y Ambiental desde octubre de 2015.

Las secciones del Campus Urgell, Campus de Terrassa, Campus de Manresa y campus del Baix Llobregat de este departamento quedan integradadas al Departamento de Matemáticas desde octubre de 2015.

Part of the department of Applied Mathematics III (at Campus Nord) became part of the Department of Civil and Environmental Engineering from October 2015.

Part of the department of Applied Mathematics III (at Campus Terrassa, Campus Urgell, Campus Manresa and online slots Campus Baix Llobretat) became part of the Department of Mathematics from October 2015.