Imma Gálvez Carrillo

Imma Gálvez Carrillo

Maria Immaculada (Imma) Gálvez Carrillo
Departament de Matemàtica Aplicada III
Secció de Terrassa
Escola d'Enginyeria de Terrassa


Universitat Politècnica de Catalunya
Carrer Colom,1
08222 Terrassa
Spain

Tel: +34 937398012
Fax: +34 937398325

Directori UPC

Curriculum vitae


Recerca

Grups i projectes actuals

actualitzat:  01/2014

Membre de:
Grup de Recerca UPC EGSA - Equacions Diferencials, Geometria, Sistemes Dinàmics i de Control, i Aplicacions
MTM2012-38122-C03-01, Geometría algebraica, simpléctica, aritmética y aplicaciones (previst des de gener 2014)
GTAB Grup de Topologia Algebraica de Barcelona

MTM2010-15831 Homotopía de orden superior en álgebra y geometría

Projecte recent

MTM2010-20692. Análisis local en grupos y espacios topológicos (fins desembre 2013)

Publicacions

actualitzat:  01/2014

Prepublicacions

actualitzat:  01/2014

Alguns treballs recents en progrés

actualitzat:  01/2014
  • Imma Gálvez-Carrillo,Ralph Kaufmann, Andrew Tonks: "An operadic view of the bialgebra of Goncharov's bialgebra of iterated integrals".
  • Imma Gálvez-Carrillo, Vassily Gorbounov, Zain Shaikh, Andrew Tonks: "On deviations of commutative Koszul Algebras".
  • Imma Gálvez-Carrillo, Joachim Kock, Andrew Tonks: "Incidence algebras and Möbius inversion for decomposition spaces".
  • Natàlia Castellana, Imma Gálvez-Carrillo, Andrew Tonks: "Complex-oriented generalised cohomology theories for fusion systems".
  • Carles Casacuberta, Imma Gálvez-Carrillo: "Cohomological localization towers".

Estudiants

actualitzat: 01/2014
  • Leandro Lombardi (Universidad de Buenos Aires), codirigit amb Marco Farinati.

Algunes xerrades recents

actualitzat: 01/2014

Alguns pòsters recents

actualitzat: 06/2013

Cursos avançats

actualitzat: 01/2014
  • Imma Gálvez: Differential geometry from a simplicial point of view. [ ] (STORM-London Metropolitan University, Londres, 19-23 d'agost de 2013. ).
  • Imma Gálvez, Andrew Tonks, Leandro Lombardi: Álgebras de vértices, opéradas y complejo de De Rham quiral. [ pdf] (UBA-Buenos Aires-2009-UB-Barcelona-2010).

Activitats organitzades

actualitzat: 01/2014

Docència actual

actualitzat: 01/2014

Curs 2013-2014